دبيست تا

با خواهرش حرف میزند ؛‌ به او خيره شده‌ام. در اين فكرم كه چگونه يك كودك حرف زدن را ياد ميگيرد و ميتواند كلمات را درست استفاده كند. ديگر تحملم تمام ميشود دستش را ميگيرم و او را به سمت خود ميكشم.
ميخواهم او را سخت به سينه ام بفشارم تا كمی آرام بشوم اما لذت را در آن ميبينم كه با او كمی حرف بزنم. آخر كلمات لطيف يك كودك سه ساله بسيار دلچسب است.
می گويم: بابا رو چند تا دوست داري؟
به زبان كودكی می گويد: دبيست تا (۲۰۰ تا )
می گويم: می دونی بابا چند تا تو رو دوست داره؟
كله اش را به معنی بله تكان می دهد.
می گويم: چند تا؟
می گويد: دبيست تا
می گويم: نه! اشتباه كردی. من تو رو هزااااااااااااااااااااااار تا دوست دارم.
می گويد: كمه
می گويم: پس چند تا دوستت داشته باشم؟
می گويد: دبيست تا.

/ 3 نظر / 5 بازدید
Saleh

شيرين بود٬ خيلی شيرين٬ شايد دبیست تا!

maryam

اگه اونايی که همديگه رو دوست دارن دبيستا دووست داشته باشن ولی از ته دل دنيا خيلی زيباتر ميشه

saiede

سلام.اين صحنه بارها برام تکرار شده.شايد موقعی که فکر ميکردم هيچ چيز تودنيا نميتونه منو خوشحال کنه.شيرين زبانی فرزندم منو از دنيای خودم بيرون کشيده.چی ميشد اگه آدم بزرگاهم مثل بچه ها انقدر پاک وساده بودند.