واحد عملی

بعد از يک هفته مراقبت از پدرم توی بيمارستان ؛ تازه فهميدم چه چيزهای با ارزشی دارم که از بس بوده تکراری شده و آشنايی با آدمهايی که سختترين رنجها لبخند رو از روی لبهاشون پاک نمی کنه و من برای درک اينها بايد يک واحد عملی پاس می کردم.
اميدوارم شما واحد عملی نخوايد. آمين.

/ 6 نظر / 7 بازدید
سعیده

سلام.من که نياز به اين واحد دارم.چون يادم ميرم که خدا چه قدر به من لطف داشته ولی من حتی بهش فکر نکردم.اميدوارم که حال پدرتون الان خوب باشه وبه وجود فرزندی مثل شما افتخار کنه.

تبسم

زندازه بيرون تشنه ام ساقی بيار آن آب را........اول مرا سيراب کن وانگه بده اصحاب را...مقدار يار همنفس چون من نداند هيچکس......ماهی که بر خشک اوفتد قيمت بداند آب را......واحدهای عملی تون مورد قبول حق!..

hamdel

سلام اما....اين واحد رو حتی بايد عمومی کنند..برای تمام رشته های بودن و نبودن.../ممنون/

shahrooz

همه ما تو اين دنيا تا وقتی که اين واحد عملي رو پاس نکنيم قدر چيزای رو که داريم نميدونيم اگر ما ميتونستيم قدر اين همه نعمت که دورو ورمون هست رو بدونيم دنيا بهشت ميشد اما کاش ميشد با پاس کردن اين واحد عملی ما قدر تمام چيزا رو بدونيم نه فقط قدر يه چيزو

دخترک

حق با تويه. واحد عملی خدا نکنه پيش بياد.