خداحافظ

چه تجربه ی تلخ و عجیبی...
و چه درس های بزرگی
حس تنهایی ، بی کسی ، نزدیکی با مرگ ، حس گذشت سریع عمر و ....
همه چیزهایی که تا حالا هزار بار شنیده بودم ، توی این چند روز با عمق وجود درکشون کردم.

بارها و بارها شنیده بودم ، اما هیچ وقت فکر نمی کردم وقتی پشت آدم خالی بشه چقدر آدم بیچاره و غمزده و تنها میشه.

خداحافظ پشت گرمی من.

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
دیبا

عرض تسلیت