عجب وضعی شده!

عجب وضعی شده بابا !! من که ديگه دارم کم ميارم. آخه يکی نيست به بعضی از اين مردم که کم هم نيستن بگه بابا همه چی پول نيست به خدا. آخه اين چه وضعيه هر کی از راه دور مياد خونه آدم مهمونی جز ده تا سوال اولش اينه که : اينطرفا زمين متری چنده؟ آپارتمان چی؟ همه دوست آشنا رو که می بينی همش دارن پول جمع ميکنن که چی يک زمين توی فلان جا بخرن. از روی خير خواهی هم به آدم ميگن کورش الان زمين توی مشهد خيلی مفته بيا يه دويست سيصد متر بخر بگذار بمونه بعد يکی دو سال قيمتش ده برابر ميشه. و من هم مثل هميشه يک لبخندی ميزنم و ميگم آخه اينکار کدوم درد جامعه ما رو دوا ميکنه؟ اگه شما آدم مذهبی هستی بايد ازت بپرسم کجای دين سفارش شده آدم اينجوری پول در بياره؟ می پرسه چه جوری؟ می گم: اينطوری که هيچ زحمتی برای جنس خريداری نکشی و بعد به چند برابر قيمت بفروشی. اگه آدم عاقل و انسانی هستی که آخه اين کار چه دردی از جامعه ما درمون ميکنه؟
نمی خوام بگم تقصير مردمه نه! تقصير اصلی با دولت که اينطور درآمدها رو رايج کرده. طرف بدون هيچ زحمتی فقط و فقط پول رو پولش ميره. ديگه توی اين جامعه کی ديگه دنبال علم و دانش و ادبيات و فرهنگ ميره وقتی ميشه به اين راحتی پول در آورد.
شايد بدتر از اينها تاثيريه که اين معظل روی روح مردم ميذاره. اينکه من از بقيه عقب افتادم ؛ فلانی ديروز يه دچرخه نداشت ولی الان يه بنز فلان قيمتی زير پاشه و ...
همين چند روز پيش يکی از آشناها بی رودربايستی برگشت به من گفت بابا اين حرفا کدومه «سود برای جامعه ؛ کار فرهنگی و .... » تو هم مخت عيب داره بابا. من هم گفتم : دقيقاً شما درست ميفرماييد.
فاصله طبقاتی ؛ اقتصاد بيمار ؛ انسانهای فقير ؛ مردم حريص و به جون هم افتاده و خلاصه همه اينها داره بد جوری اعصابم رو به هم ميريزه.
عجب وضعی شده بابا !! من که ديگه دارم کم ميارم. آخه يکی نيست به بعضی از اين مردم که کم هم نيستن بگه بابا همه چی پول نيست به خدا. عشق هم هست زيبايی هم هست معصوميت هم هست حيا هم هست ...

/ 1 نظر / 5 بازدید
diba

راست ميگی ! بعدش هم ميگن چرا شما جوانها به رسوم احترام نمی گذاريد و در مهمونيها شرکت نمی کنيد ! يکی هم نيست بهشون بگه که وقتی تو يک جمع دو تا کلام درست حسابی رد و بدل نميشه چه ارزشی داره اون جمع !!