روزگار سخت

مي دوني "معيشه ضنکا" چيه؟<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

مي دوني " روزگار سخت " چه جوري بوجود مياد؟

تا حالا شده کلافه بشي ؛ احساس کني همه درها به رويت بسته شده. هر چه شلنگ تخته مي ندازي انگار نه انگار به قول قديميا به چه کنم چه کنم بيافتي؟ يا وقتايي که مشکل مادي چنداني توي زندگي نيست ؛ اما باز هم احساس سعادت و خوشبختي نمي کني. احساس مي کني يه چيزي کمه. زندگي با همه قشنگي هاش برات خوشايند نيست. شايد هم اينطور آدما رو ديده باشي که از همه لحاظ مادي تامين هستند ولي باز هم احساس پوچي مي کنند و شايد همينها دست به چه کارهايي نمي زنند تا شايد يه کمي شادي بدست بياورند.

اما بعضي هاي ديگه در حالي که مشکلات کمرشکني دارند که اگر ماها يک دهم اونها رو داشتيم شايد ديگه نمي تونستيم زندگي رو ادامه بديم ؛ باز هم مي خندند. به راحتي لبخند مي زنند وقتي خوشحال مي شن چهره شون مي درخشه. وقتي باهاشون صحبت مي کني چنان اميدوارند که آدم قبطه اونها رو ميخوره. خيلي از اونها شايد هميشه هشتشون گرو نهشون باشه اما و صد اما ....

خدا توي کتابش داستان خلقت آدم رو نقل مي کنه و اينکه آدم و حوا فريب شيطان رو خوردند و به زمين اومدند. اونها از نافرماني خدا سخت پشيمون شدند و عاجزانه از خدا تقاضاي بخشش کردند و خداوند مثل هميشه بنده هاي نادمش رو بخشيد. اما به اونها چيزي گفت. قانوني رو به اونها گفت که بعد از گذشت هزاران سال هنوز خلافش ثابت نشده. اما با اين همه قدمت و استواري اين قانون ؛ هنوز خيلي از انسانها _ و شايد بعضي از ماها _ به اون ايمان نياوردند. اون قانون اينه:

و من اعرض من ذکري فان له معيشه ضنکا و نحشره يوم القيمه اعمي (طه – 124)
و هر کس از ياد من روي برگرداند براي او روزگار سختي خواهد بود و او را در روز قيامت کور محشور کنيم.

/ 3 نظر / 5 بازدید
مريم

دست بالا بردم تا كه دستان پر از خواهش من را شايد مهر او دريابد بارها خوانده ام او را اما او مرا مي شنود ؟ و ميان همه هستي بي 1ايانش او مرا مي بيند ؟ در جهاني كه هزاران مه و خورشيد در آن ناچيزند ذره را راهي هست ؟ بارش ابر سپيد تاري پنجره وهم مرا مي شويد ، كهكشاني به دل پنجره ام جاي گرفت و خدايي به دل كوچك من ، قاصدي در راه است و پيامي از نور :: مي تواني كه بخواني تو مرا ، من تو را مي شنوم ، مي بينم ، ميل جاري شده در خواندن تو پاسخ ماست . دست خالي مرا نور اجابت پر كرد ، چشم غمناك مرا گريه شوق

سعیده

آب با عطش آموخته می شود/ زمين با اقيانوسهايی که از آن می گذرند/ وضع حمل با رنج/ آرامش با ميدانهای جنگ/ عشق با کالبد خاطرات و پرندگان با برف.

تبسم

بی تو حتی مهربانی حالتی از کينه دارد...