پست های ارسال شده در اسفند سال 1389

به امیدی

دیریست که دلـدار پـیـامی نفرستاد                                                   ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد صد نامه فرستادم و آن شاه سواران                                                      پـیـکی ندوانـیـد و سلامی نفرستاد     دلم ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 8 بازدید