تو بگو

میگه: بنویس ، اگه میخوای سلامت باشی زیاد                      بگو یا سلام
                     اگه میخوای روزیت زیاد بشه                        بگو یا رزاق
                     اگه میخوای روابطت با همسرت خوب بشه      بگو یا ودوود
                     اگه میخوای ...............................            بگو ..........

و من رویم نمیشه ازش بپرسم چه ذکری بگم تا دلش رو به دست بیارم چی بگم یا چی کار کنم تا من و ببخشه. چیکار کنم تا همیشه باهام باشه. چیکار کنم یا چی بگم که ......

آی کسی که این متن و میخونی ، تو می تونی به من کمک کنی؟
اولش رو من می نویسم بقیش رو تو بگو ، بگو ، بگو

                     اگه بخوام منو ببخشه                                 بگم ، 
                     اگه بخوام منو تنهام نگذاره                           بگم ،
                     اگه بخوام دلش رو به دست بیارم                   بگم ،
                     اگه بخوام با من حرف بزنه                           بگم ،
                     اگه بخوام ............................                  بگم.......  

 

بـــــــگــــــــو

/ 0 نظر / 16 بازدید