صفر عشق

نمی دونم لحظه ی شروع يک انبساط درونی يا درک يک زيبايی و يا هر اسمی که شما دوست داشته باشيد ؛ از کجا شروع ميشه. در اينکه آدم در يک لحظه از زمان به اون نقطه ميرسه شکی ندارم اما اون لحظه حالت يک پله نداره يعنی يک حرکت آنی ( و اصلا فکر نمی کنم در طبيعت حرکت پله ای داشته باشيم ) بله بيشتر حالت يک موج رو داره و اون لحظه قله اون موجه. لحظه عاشقی ‌، وقتی يک بيت شعر انقلابی در درونت بوجود مياره ، وقتی يک چهره يا يک نگاه قلب تو رو تکون ميده يا وقتی که يک ملودی زيبا تو رو با خودش به هر کجا که بخواد میبره و.... .

/ 0 نظر / 5 بازدید