اگه بشه چی ميشه

از همه نگاهام ؛ يه نگاه
از همه نفسهام ؛ يه نفس
از همه صحبتام ؛ يه کلمه
از همه لحظه هام ؛ يه آن
از همه سکوتم ؛ يه حرف
از همه وجودم ؛ يه ذره
                                       اگه بشه چی ميشه
از همه سکوتت ؛ يه لحظه
از همه بزرگيت ؛ يه ذره
از همه محبتت ؛ يه قطره
از همه نگاهات ؛ يه گوشه چشم
از همه نفسهات ؛ يه دم
                                       اگه بشه چی ميشه

****************
اين متن رو توی ذهنم داشتم تا قبل از سفرم به مشهد اينجا بنويسم ؛ اما نشد. حالا که برگشتم می نويسمش.
ميگه: مثل آش پشت پای مسافر می مونه که وقتی اومد بپزن. خب اينم يه جورشه!!!!

/ 2 نظر / 6 بازدید
سعیده

سلام.زيارت قبول.خوش به حالتون.کاشکی زودتر ميدونستم تا التماس دعا یی بگم.متن قشنگی بود.ولی لذتی که درفراغ است دروصال نيست.چون درفراغ شوق وصال است ودروصال بيم فراغ.موفق باشيد.

diba

اسرار ازل را نه تو دانی و نه من-- حل اين معما نه تو دانی و نه من-- هست در پس پرده گفتگوی من و تو --چون پرده درافتد نه تو مانی ونه من