بطری

اگه درب يک بطری رو ببندی و بندازيش توی آب ؛ آبی داخلش نمی ره. اگه اتاقت رو کاملا با پرده های کلفت بپوشونی نوری داخلش نمياد.
اگه می خوای اون نور درون وجودت بتابه بايد پاک بشی. بايد همه چيزايی که مانع نوره برطرف کنی. اگر نه سالهای سال هم که در طلبش باشی فايده زيادی نداره.
و بايد اين رو بدونی که پاک نگه داشتن درون از هر کينه ؛ قضاوت ؛ حسد ؛ شهوت ؛ خشم و ....  ؛ بهتر از اونه که روزی هزار تا کار خوب بکنی.

و البته خوش به حال اونهايی که اين دو کار رو هم زمان انجام ميدن.
التماس دعا

/ 1 نظر / 7 بازدید
سعیده

سلام.کاملا درسته خوش به حال اونايی که هردو بعدرو باهم دارندوخوش به حال اونايی که بعدازخودشناسی به خداشناسی رسيدند.