خواب عميق

چه زود گذشت ماه مبارک !!
و زودتر از اون فرصتهای ما !!
ماه مبارک امسال با خودش يه خاطره برام بجا گذاشت که هيچ وقت فراموشش نميکنم.
خاطره ای که برام مثل يه رويا بود.
.... يا شايدم خواب.
نمی دونم شايد همه اين زندگی ما توی اين دنيا ؛ يه خواب باشه که وقتی بعد از مرگ بهش نگاه ميکنيم نمی دونم چه احساسی داريم.

هر چی که هست باشه ؛ من ميگم:
به خواب می ماند اين زندگی

/ 3 نظر / 4 بازدید
ياس خاكي

آره همه چي مثل باد ميگذره زندگي درد همه چي

shima

آره يک خواب که بعضی اوقات شبيه کابوس بعضی اوقات شبيه رويا هست

diba

اينو گفتی ياد يکی از مشکلات جديدم افتادم . تازگيها خيلی از اتفاقهايی را که يادم مياد نميدونم تو خواب ديدم يا واقعا اتفاق افتاده !! اينم يک جورشه !