اولين يادداشت

سلام به شما عزيز

اين اولين کلماتی است که در حال نوشتن اون هستم
اين کار من رو ياد يه خاطره می اندازه
وقتی ۵ يا ۶ سال داشتم با چند تا از دوستان هم سنم در يک مهمانی شلوغ پلوغ ( نميدونم درست نوشتم يا نه ) از دست پدرهامون در رفتيم و به هوای بازی يواشکی رفتيم زير زمين اون خانه. توی اون شلوغی زيرزمين خلوت خيلی جالب بود و اينکه هيچ کس نمی دنست ما اينجايم. يه حس خيلی شاد و در عين حال توام با ترس و ... داشتيم. الکی هی ميدويديم اين طرف و اون طرف و سعی ميکرديم خنده ها رو توی سينه حبس کنيم تا کسی نفهمه ما اينجايیم. الان وقتی داشتم اولين کلمات خودم رو توی اين صفحه يادداشت ميکردم نمی دونم چرا ياد اين خاطره افتادم.

/ 2 نظر / 5 بازدید
negah!

نمی دونم ادم چطور می تونه به همه چيز علاقه مند باشه ؟؟؟ اما به هر حال سلام من هم در حس کودکانه شما شريکم !

salam be maa ham sar bezanin