خوشا آنان که دائم ...

شيخ را گفتند: فلان کس بر روی آب راه می رود.
گفت: سهل است مرغی و صعوه ای نيز برود.
گفتند: فلان کس در هوا می پرد.
گفت: مگسی و زغنه ای می پرد.
گفتند: فلانی در يک لحظه از شهری به شهری می شود.
شيخ گفت: شيطان نيز در يک نفس از شرق به غرب می شود. اين چيزها را بس قيمتی نيست.
مرد آن بود که در ميان خلق بنشيند و برخيزد و بخسبد و بخورد و در ميان خلق داد و ستد کند و با خلق بياميزد و يک لحظه ؛ به دل ؛ از خدای غافل نباشد

اسرارالتوحيد

 

/ 4 نظر / 6 بازدید
Virus

ناپلئون هیل : دانستن کافی نیست ؛ باید به دانسته خود عمل کنید .

faegheh

مهم اين است:غافل نباشيم!

بچه مثبت

رزو می کنم برای آنان که اين متن را می خوانند و برای خودم: جرئت وشهامت برای انکه درک کنند آنچه که بدان نياز دارند عقل و خرد برای انکه راه صحيح رسيدن به ان را دريابند قدرت و توان برای انکه سختيها و مصائب ان را تحمل کنند و بالاخره عشق و دوستی برای انکه ديگران را هم در اينهمه شريک گردانند