يا ستار العيوب

وقتی اون کامپيوتر رو آوردن ، برای درست کردنش مجبور شدم گزينه Show hidden files and folders رو فعال کنم. اما ای کاش اينکار رو نکرده بودم ؛ چون چشمم به چيزهايی افتاد که حالم رو بد کرد.
توی دلم گفتم: خدای من  ؛ خدای خوب من ؛ خدايی که يکی از اسمای قشنگت ستار العيوب ؛ هيچ وقت Show hidden files and folders ما رو فعال نکن.

/ 1 نظر / 5 بازدید
diba

و کاش ما هيچ وقت فراموش نکنيم که اگر او پوشلننده عيبهاست عيبهای ما پاک نمی شوند.