وز محبت

نمی دونم شاید اشتباه دعا کردم. آره احتمالا. نباید این رو می خواستم. آخه دیدم همه جا حرف ازش هست. ولی نمی دونستم اینقدر زود از دست میره. اگه می دونستم یه چیز دیگه می خواستم. نه تنها زود از دستت میره تازه کلی غم و حسرت هم بعد از رفتنش می مونه. آره اشتباه از خودم بود. این دفعه از خدا محبت خودش و بنده هاش رو میخوام نه عشق رو. محبت به همه مخلوقاتش. یکی از همین بنده های خوب خدا می گفت: " فلانی محبت داشته باش به همه چیز. وقتی سوار ماشینت می شی فرمون رو ببوس. یه کم با ماشینت حرف بزن قربون صدقش برو. این همه این ور اون ورت می بره توی گرما سرما نه قر می زنه نه چیز زیادی می خواد. یه کم بهش محبت کن ببین اگه ماشینت پنج سال یه بار هم خراب شد؟" 

خدایا محبت خودت و دوستانت رو در دلم بگذار.

آمین

/ 0 نظر / 5 بازدید