استخوان

احساس می کنم استخوان هایم در حال خرد شدن است.

انگار همه چیز سرم خراب شده و من هیچ سرپناهی ، غاری ، جایی رو ندارم.

 همه مشکلات اگه باشه عیبی نداره. ولی ای کاش اون چیزی که همه چیز را قابل تحمل میکنه ، که نه ، بلکه همه چیز رو خوشایند میکنه باشه.

در غم ما روزها بی گاه شد     ***    روزها با سوزها همراه شد
روزها گر رفت گو رو باک نیست ***    تو بمان ای آنکه جز تو پاک نیست 

/ 0 نظر / 14 بازدید